Vaji là ai / About me

September 30th, 2011 Leave a comment Go to comments

Hi, tên tui là Vaji, tui sống ở TPHCM, hiện đang làm trong lĩnh vực nội dung số dịch vụ di động viễn thông. Tui chưa có vợ, hiện đang có người yêu. Tui vừa tổ chức đám cưới! Blog này là một kênh chia sẻ thông tin của tui với mọi người, và ngược lại. Tui rất mong nhận được ý kiến chân thành của quý bạn đọc gần xa để hoàn thiện thông tin trên blog này.

Tui rất thích câu nói này: Học mà mỗi ngày không tiến ắt sẽ lùi.

=====================

Hi, I’m Vaji living in HCMC Vietnam, currently working in mobile content and technology. I haven’t got a wife, I am having a girlfriend. I’ve just got married! This blog is a channel of information shared from me to the public, and vice versus. I’m gladly looking for your precious and friendly comments to complement the contents on this blog.

I very like this sayings: If you make no progress in study everyday, you’re being left behind.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.