Home > Kinh tế, Đời sống - Xã hội > Cách tính giá vàng

Cách tính giá vàng

15/09/2009

TÍNH GIÁ VÀNG (Giá nhập khẩu trực tiếp)

(Giá Thế giới) 902 + 1.1 = 903.1 (1)
(1) 903.1 X (Thuế Nhập khẩu) 1% = 9.031 (2)
(1) + (2) 903.1 + 9.031 = 912.131 (3)
(3) 912.131 X (Tỷ giá USD) 17500 = 15.965.478 (4)
(4) 15.965.478 / 0.8294 = 19.249.430 (5)
(5) 19.249.430 + (Phí gia công SJC) 30.000 =19.279.430 đồng/1lượng SJC

1.1: Phí Bảo hiểm, phí chuyển tiền, Hải quan, vận chuyển…
0.8294: chỉ số quy đổi từ ounce sang lượng

Tải về và cài đặt.

http://kcast.kitco.com/

– Sau khi bạn tải và cài đặt phần mềm Kitc.Chạy chương trình bạn thấy thành Taskbar thấy chỉ số kitco hiện ra. Ví dụ: Gold|801.40….

Khi đó giá vàng hiện tại là:

Giá vàng= {Kitco(chỉ số) x USD (Giá đô la)}/8.3

* Trang web kitco.com là bảng giao dịch trực tuyến.

– Giá vàng thế giới giao dịch trên bảng giao dịch trực tuyến Kitco.com (giá vàng được cập nhật 24h). Và công thức này được diễn giải như sau:

Ví dụ:

+ Hiện tại chỉ số Kitco đang là: 893 (Ngày 24.01.08 vào lúc 4:00h)
+ Tức là 893 USD/ounce.

* 1 ounce vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng?

Bảng quy đổi đơn vị trọng lượng vàng bạc đá quý quốc tế.

1 Ounce ~ 8.3 chỉ ~ 31.103 gram
1 ct ~ 0.053 chỉ ~ 0.2 gram
1 lượng = 1 cây = 10 chỉ =37.5 gram.
1 chỉ = 10 phân = 3.75 gram.
1 phân = 10 ly = 0.375 gram.
1 ly = 10 zem = 0.0375 gram.
1 zem= 10 mi = 0.00375 gram.

Chúng ta đã biết

1 ounce ~ 8.3 chỉ.

Như vậy ta sẽ có công thức:

893USD ~ 8.3 chỉ.

8.3 chỉ = 893 x (Giá đô la/Hiện tại)
1 Chỉ vàng = {893 x (Giá USD/Hiện tại)}/8.3

Trong thời điểm hiện tại tôi tính ra như sau:

1 Chỉ vàng = (893 x 15.98)/8.3= 1.719.293 VNĐ.

Giá vàng ở đây là 9999.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.