Home > Đời sống - Xã hội > Quy định về thời gian thử việc – Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế

Quy định về thời gian thử việc – Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế

January 12th, 2011 Leave a comment Go to comments

(Source: http://chuyentrang.tuoitre.vn/Vieclam/Index.aspx?ArticleID=255614&ChannelID=269)

TTO – Thời gian thử việc có qui định không? Cụ thể là thế nào? Qui định đó có phụ thuộc vào trình độ học vấn không?

Cách tính bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) như thế nào? Thời gian tham gia BHXH là bao lâu để khi nghỉ việc người lao động được lãnh tiền bảo hiểm và cách tính như thế nào?

Trong trường hợp tôi làm ở công ty A, nếu tôi nghỉ một thời gian, sau đó chuyển sang công ty B thì thời gian tham gia bảo hiểm của tôi có được tính tiếp không? Nếu thời gian tôi nghỉ việc quá lâu có ảnh hưởng gì đến thời gian tham gia bảo hiểm của tôi không?

– Tư vấn của Việc làm Online:

Thời gian thử việc có được qui định. Qui định đó phụ thuộc vào trình độ học vấn.

Theo điều 7 nghị định số 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về hợp đồng lao động (HĐLĐ):

– Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với các công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
– Thời gian thử việc không được quá 30 ngày đối với các công việc có chức danh nghề cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật từ, nhân viên nghiệp vụ;
– Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với những lao động khác.

Cách tính BHXH, BHYT:

Cách tính BHXH: Theo điều 91, 92 Luật BHXH, cách tính BHXH được qui định như sau:

+ Hằng tháng người lao động đóng 5% mức tiền lương, tiền công vào quĩ hưu trí, tử tuất; từ năm 2010 trở đi cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

+ Hằng tháng người sử dụng lao động đóng trên quĩ tiền lương, tiền công đóng BHXH của người lao động như sau:

– Trên 3% vào quĩ ốm đau, thai sản;
– Trên 1% vào quĩ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp;
– Trên 11% vào quĩ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi cứ hai năm một lần đóng thêm 1% đến khi đạt mức đóng là 14%.

Người tham gia BHXH bắt buộc được hưởng các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH.

Cách tính BHYT: Theo điều 15 điều lệ BHYT được ban hành kèm theo nghị định số 63/2005/NĐ-CP của Chính phủ qui định về BHYT bắt buộc như sau: người lao động Việt Nam làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên và HĐLĐ không xác định thời hạn trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức thì mức phí đóng BHYT hằng tháng bằng 3% tiền lương, tiền công, tiền sinh hoạt phí hằng tháng và các khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), trong đó người sử dụng lao động đóng 2%, người lao động đóng 1%.

Về thời gian tham gia BHXH để khi nghỉ việc bạn được lĩnh tiền bảo hiểm, có hai trường hợp:

1. Nhận BHXH một lần đối với trường hợp bạn không đủ điều kiện hưởng lương hưu: Theo điều 55 Luật BHXH, điều 30 nghị định 152 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH qui định điều kiện bạn được hưởng BHXH một lần:

– Thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm, nhưng đủ tuổi hưởng lương hưu theo qui định khoản 1, điều 50 Luật BHXH.
– Thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm, sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần.
– Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

* Về cách tính tiền BHXH một lần: Theo điều 56 Luật BHXH: mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

* Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ dưới ba tháng không được tính, từ đủ ba tháng đến đủ sáu tháng tính là nữa năm, từ trên sáu tháng đến 12 tháng tính tròn một năm (khoản 5 điều 28 nghị định 152/2006).

Thời gian bạn đóng BHXH để được hưởng lương hưu: Theo qui định tại điều 50 Luật BHXH:

a) Bạn có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thuộc một trong các trường hợp sau:

1) Đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ.
2) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên.
3) Từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.
4) Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

b) Trường hợp đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì bạn được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1) Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;
2) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Cách tính lương hưu: Mức lương hưu hằng tháng đối với trường hợp: (a) được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được cộng thêm 3% đối với nữ, 2% đối với nam, mức tối đa bằng 75%. Còn mức lương hưu hằng tháng đối với trường hợp (b) cũng được tính như trường hợp (a), sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại điểm (a1,a2) phần 3 thì mức lương hưu giảm đi 1%. (điều 52 Luật BHXH, điều 28 nghị định 152/2006).

Ngoài ra tại điều 54 Luật BHXH còn qui định: nếu đã có thời gian đóng BHXH trên 30 năm (đối với nam) 25 năm (đối với nữ), khi bạn nghỉ hưu thì ngoài lương hưu bạn còn được nhận thêm trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần đối với số năm đóng BHXH (từ năm thứ 31 trở lên đối với nam, từ năm thứ 26 trở lên đối với nữ), cứ mỗi năm đóng BHXH được tính 0,5 tháng mức bình quân theo tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

Trường hợp bạn làm ở công ty A, nghỉ một thời gian sau đó chuyển sang một công ty khác thì theo qui định tại điều 57 Luật BHXH, thời gian tham gia bảo hiểm của bạn ở công ty cũ vẫn được bảo lưu và khi bạn chuyển sang làm việc ở công ty B, thời gian bạn đóng BHXH ở công ty cũ vẫn được tính tiếp. Thời gian bạn nghỉ việc quá lâu cũng không ảnh hưởng gì đến thời gian tham gia bảo hiểm của bạn.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.