Home > Uncategorized > Skype emoticon lạ mắt

Skype emoticon lạ mắt

December 31st, 2009 Leave a comment Go to comments

Hôm nay sưu tầm được web này có nhiều series Skype emoticon lạ mắt, độc đáo.

http://skypefun.net

Dưới đây là vài ví dụ.Categories: Uncategorized Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.